Output

Väntade resultat med teoretiska produkter, output

 

 

Rapport om övningsbehov hos migranter, med följande innehåll:

 

* Fokusgrupper per land

* Skrivbordsstudier

* Intervjuer

* Nationella rapporter

* Slutgiltig guide

Download

 

Träna migranters tränares guide – en guide som avses till tränare som arbetar med migranter och tränar dem.

Download

 

Färdigheter för migranters företagande guide – en guide som ska tillhandahålla information som avser migranter med goda färdigheter och hur de kan omsätta deras färdigheter till egenföretagande. Guiden kommer att vara grunden för online kursen.

Download

 

Migrant och flykting socialarbetes guide – en guide som kommer att ge information om hur man ska arbeta med migranter och flyktingar, en omfattande guide för aktiva praktiker som kommer visa sig vara ovärderlig eftersom att socialarbetare försöker utveckla och utöka gensvar till migranters och flyktingars speciella behov inom deras kommun.

Download

 

Online kurs för företagande migranter – en moodle baserad plattform som samlar all inlärningsmaterial från utbildningsprogrammet för högt kvalificerade migranter såväl som information till tränare (diskussionsledares guide) och andra interaktiva utbildningskällor som är lika relevanta. 

Link