Multiplikator evenemang

Multiplikator evenemang

  • M.E. Multiplier evenemang i Örkelljunga – 01.09.2019;
  • M.E. Multiplier evenemang i Arad – 15.09.2019;
  • M.E. Multiplier evenemang i Potenza – 30-09-2019;
  • M.E. Multiplier evenemang i Potenza – 10-10-2019;
  • M.E. Multiplier evenemang i Thessaloniki – 20-10-2019;
  • M.E. Multiplier evenemang i Tiriolo – 30-10-2019;

 

Det kommer att vara endagsseminarier där projektets teoretiska resultat presenteras till en större publik, ett spridningsevengemang för att presentera projektet och alla teoretiska resultat som kommit fram genom det strategiska partnerskapet.

Följande kommer att inbjudas att delta:

* Migranter och flyktingar

* Verksamma med migranter, flyktingar och asylsökande

* Relevanta parter så som företag som håller kurser, företagarorganisationer, representanter från handelskammaren, NGO:s och föreningar som arbetar på fältet, offentligt anställda, lärare, rektorer, medborgare, media, etc.