Övriga resultat

Övriga resultat

SP-VET-SHORT – Short-term joint staff training events – huvudsakligt fokus för denna övning kommer att vara ”social integration av flyktingar och migranter”.

Andra förväntade resultat:

a) Oväntande resultat för deltagarna, exempelvis att träffa nya vänner och skapa nya nätverk både arbetsrelaterat och socialt, vilket resulterar in en större känsla av sammanhållning och social integration för de migranter som är involverade i projektet.

b) Ökat självförtroende, självkänsla och en tro på sig själv och även en ökad kunskap om start-ups och processer som väntas ge ett övergripande resultat under projektets gång och när det sedan avslutas.

c) Ökad kunskap för metodologier hos yrkesutbildare som kommer att anta och inkludera olika typer av lärande, som risken av social exkludering och som även är ett resultat som väntas uppnås under projektets gång och när det avslutas. Som ett resultat så kommer yrkesutbildarna att inneha ett ökat självförtroende när de arbetar med denna missgynnande grupp av studerande och kommer att ha större sannolikhet att arbeta med yrkesutbildning av denna typ av studerande i framtiden.

 

Jämsides med dessa huvudresultat, så kommer partnerskapet även att producera följande resultat som är kopplade till projektledning, utvärdering och spridning.

* Interna lägesrapporter

* Delrapport

* Slutgiltig rapport

* En intern ”Kvalitets kommittee”

* En utvärderings plan

* Intern övervakning och utvärdering rapporter

* En spridningsplan

 

Vi kommer att resa tillsammans under två år i sällskap av olika historier. En av dem kommer att handla om Avanas resa från en afrikansk by till hennes första initiativ på den europeiska kontinenten. Framgång och motgång, svårigheter och lyckliga stunder, tvivel och förtröstan, kommer att vara en del av resan.

Du är välkommen att delta i vårt förslag att bemästra utmaningar och erbjuda stöd under de första stegen till att utveckla de nödvändiga färdigheterna för företagande migranter.