Partners

 

IFALL – Integration För Alla grundades 2013 i Örkelljunga i södra Sverige, och nu finns även IFALL i Ängelholm och Klippan.  Vi har 25 aktiva volontärer, sex anställda och varje vecka utförs 15 aktiviteter med fokus på integration i södra Sverige.

Det huvudsakliga målet för organisationen har varit att arbeta för integration mellan kulturer och att motarbeta våld mellan kulturer i Sverige och andra länder. På så sätt vill vi gärna påstå att vi inte bara arbetar med integration av flyktingar/minoriteter/ immigranter utan även arbetar med integration av kulturer på olika nivåer.

Organisationen uppnår sitt huvudsakliga mål genom:

* Att stödja till självhjälp så att individens egen förståelse av hans/hennes egna kultur och självförtroende ökar

* Att bidra med multikulturella mötesplatser där utbytet av erfarenheter, värderingar och kulturer bidrar till individens livskvalitet.

* Att bygga sociala nätverk mellan olika kulturer

* Att uppmuntra individen att ta ansvar i samhället

* Att utveckla och utöva effektiva och kreativa tillvägagångssätt/metoder för integration, både formella och informella.

* Att sprida information för att öka medvetenheten om betydelsen av kultur och olika kulturer.

 

 

Euro- Net (Italien) – är en organisation som, Europas Direktcenter, är det officiella informationscentret för den europeiska kommissionen, flertalet belönat för dess kompetens och produkter. Centret har framgångsrikt genomfört mer än 340 europeiska projekt (varav 68 inom Erasmus Plus programmet). De kommer att vara huvudsakligen ansvarig för spridningsaktiviteter tack vare dess stora antal av internationella nätverk (57). När det kommer till flyktingar, så utvecklar vår organisation en variation av aktiviteter för att hjälpa dem att intrigeras inom territoriet, det erbjuds språkkurser och det finns ett kontor där de kan hitta användbar information tillsammans med verktyg (videos och/eller publikationer) som kan hjälpa dem när de anländer till ett annat land. Det finns även erfarenhet inom övnings  och yrkesutbildnings aktiviteter, då det genomförts och utvecklats över 300 olika typer av kurser inom många områden (språk, IT, europeiskt medborgarskap, tecknade serier, självkänsla, familjestöd, videografik, animation, projekt management, marknadsföring, start-ups, etc.) och i utveckling och i startfasen av nya utlärning och övningsmetoder.

 

 

Predict CSD consulting (Rumänien) – är ett företag som grundades 2006 och specialiserar sig på utförandet av övningar och konsultuppdrag inom olika områden, inklusive utvecklingen av start-ups, skapandet av nya strukturer, social ekonomi, framtagande av företagsplaner, intern och extern marknadsföring, mänskliga rättigheter, etc. De har omfattande kunskap i att utveckla kurser, att leda innovativa kurser online och anställningsbarhetsverktyg runt om Europa, med över tio års erfarenhet inom området.

 

Danube University Krems (Österrike) – är en av de banbrytande institutioner i Europa inom området för universitetsbaserad högre utbildning, och en specialiserad institution inom sektorn för ett livslångt lärande. Inom undervisning och forskning så fokuserar universitet på social, organisatorisk och tekniska utmaningar i samtiden, och utvecklar innovativ marknad och klient- orienterade kurser fortlöpande. Universitetet är särskilt fokuserade på tvärvetenskapliga länkar och framtidsorienterade sektorer: de erbjuder kurser inom management, utbildning, ny media, samhällsvetenskap, etc. Med högsta kvalitetsmått, ett vetenskapligt, praktiskt synsätt och med hjälp av innovativ utbildning och metoder är tillsammans en del av de kurser som erbjuds vid Danube University Krems. De är även involverade i olika projekt inom flykting och migranters integration.

 

 

  

Auth (Grekland) deltar i projekt tillsammans med journalistik och masskommunikationsdepartementet.

Peace Journalism Lab grundades 2012 i School for Journalisam och Mass Media Communication, vid Aristotle Universitet i Thessaloniki. Syftet är att arbeta för nya ansatser inom konfliktförebyggande och konfliktlösning. Utöver att bistå vid undervisning på grund och avancerad nivå, så genomför journalism- och massmediadepartementet även studier inom fredsjournalistik, europeisk journalistik, konfliktanalys och konfliktlösning, internationell journalistik, nyhetsorganisationer, etc. De är ensamma i Grekland inom området och en av de få i Europa. De är tilldelade Centre of Excellence, som ett resultat av att de har blivit tilldelade a Jean Monet professur för europeisk integration och forskningsmedel från Google. Varje år så organiseras Thessalonikis internationella sommar akademi, som är en stort internationellt toppmöte där studenter och verksamma från hela världen träffas.

 

 

CO.RI.S.S (Italien) är ett kooperativ som tillhandahåller en social, värd och träningsservice för flyktingar och migranter. De har specifik erfarenhet inom området från projektledningen 2014 Villa Caruso, ett mottagningscenter för migranter, och en del av ”SPRAR”.