Möten och övningar

Vi har planerat sex transnationella projektmöten som kommer att hållas ungefär var fjärde månad:

1) Start-up möte kommer att hållas i Örkelljunga, Sverige, arrangeras av IFALL (november 2017)

2) Andra mötet i Potenza, Italien arrangeras av EURO-NET (februari 2018)

3) Tredje mötet, och även halvvägs, i Thessaloniki, Grekland arrangeras av AUTH (juni 2018)

4) Fjärde mötet i Krems, Österrike, arrangeras av DUK (december 2018)

5) Femte mötet kommer att hållas i Arad, Rumänien, arrangeras av SC PREDICT (april 2019)

6) Sjätte och sista mötet kommer att hållas i Tiriolo, Italien som arrangeras av CORISS (augusti 2019)

 

Start-up möte kommer att hållas i Örkelljunga, Sverige

 

 

Andra mötet i Potenza, Italien arrangeras av EURO-NET