Πνευματικά προϊόντα

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από τις έρευνες

 

 Η έρευνα για τις ανάγκες κατάρτισης των μεταναστών, θα περιέχει:

 

  • Ομάδες εστίασης ανά χώρα.
  • Ανασκόπηση ερευνών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
  • Συνεντεύξεις.
  • Εθνικές εκθέσεις.
  • Τελικό οδηγό.

Download: SME_IO1_European-Report_Final_v7

 

Οδηγός εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για τους μετανάστες – ένας οδηγός που απευθύνεται σε εκπαιδευτές, υπεύθυνους για την εκπαίδευση των μεταναστών.

 

Οδηγός για τις δεξιότητες των μεταναστών επιχειρηματιών – ένας οδηγός που θα απευθύνεται σε μετανάστες με ανεπτυγμένες δεξιότητες και θα παρέχει πληροφορίες για την αξιοποίησή τους στην αυτο-απασχόληση. Ο οδηγός θα αποτελέσει τη βάση για το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Οδηγός για κοινωνικούς λειτουργούς που ασχολούνται με μετανάστες και πρόσφυγες – ένας οδηγός που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να εργάζονται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ένας περιεκτικός οδηγός για πολυάσχολους επαγγελματίες που θα αποδειχθεί ανεκτίμητος, καθώς οι κοινωνικοί λειτουργοί επιδιώκουν να αναπτύξουν και να διευρύνουν τους τρόπους ανταπόκρισης στις ιδιαίτερες ανάγκες των μεταναστών και των προσφύγων στις κοινότητές τους.