Πολλαπλασιαστικά γεγονότα

 

Εκδηλώσεις παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων

 

  • M.E. Εκδήλωση στο Örkelljunga – 01.09.2019
  • M.E. Εκδήλωση στο Arad – 15.09.2019
  • M.E. Εκδήλωση στην Potenza – 30.09.2019
  • M.E. Εκδήλωση στην Potenza – 10.10.2019
  • M.E Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη – 20.10.2019
  • M.E. Εκδήλωση στο Tiriolo – 30.10.2019

 

Θα είναι ένα ημερήσιο σεμινάριο, ανοιχτό στο ευρύ κοινό, στο οποίο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών· μια εκδήλωση κατά την οποία θα παρουσιαστούν το πρόγραμμα και τα ερευνητικά αποτελέσματα που εξήχθησαν μέσω αυτού.

Στις εκδηλώσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν:

– Μετανάστες και πρόσφυγες.

– Άτομα που ασχολούνται με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

– Ενδιαφερόμενοι για το αντικείμενο, όπως εταιρείες κατάρτισης, οργανώσεις που προωθούν την επιχειρηματικότητα, εκπρόσωποι του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, πολίτες, μέσα ενημέρωσης, κ.α..