Επιπρόσθετα αποτελέσματα

 

SP-VET-SHORT – Κοινό, βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού – η εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην «κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών».

Πρόσθετα αποτελέσματα που αναμένονται:

α)Δημιουργία φίλων και νέων δικτυών που θα συμβάλλουν στο χώρο εργασίας και στην κοινωνική ζωή, με επακόλουθο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

β) Η αύξηση της εμπιστοσύνης, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης καθώς και η ενίσχυση των γνώσεων αναφορικά με τις δεξιότητες και τις διαδικασίες για επιχειρήσεις start up, αναμένονται στα αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά το πέρας του.

γ) Ένα ακόμη αποτέλεσμα που αναμένεται να εξαχθεί, μετά την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση του προγράμματος δια βίου μάθησης  από τους εκπαιδευτές, είναι η ενίσχυση των γνώσεων τους με μεθοδολογίες οι οποίες σχετίζονται και συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές περιπτώσεις εκπαιδευομένων που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτές θα νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν θα εργάζονται με αυτές τις ομάδες εκπαιδευομένων και θα είναι πιο πιθανό να επιλέξουν στο μέλλον τη βασιζόμενη στη δια βίου μάθηση εκπαίδευση γι’ αυτές τις ομάδες.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, θα παραχθούν και τα ακόλουθα αποτελέσματα τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση έργων, την αξιολόγηση και τη διάδοση των πληροφοριών:

  • 6 συναντήσεις και η από κοινού εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Εσωτερικές αναφορές προόδου.
  • Ενδιάμεση έκθεση.
  • Τελική έκθεση.
  • Μια εσωτερική «Επιτροπή Ποιότητας» (QC).
  • Ένα σχέδιο αξιολόγησης.
  • Εσωτερικές εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης.
  • Ένα σχέδιο διάδοσης των πληροφοριών.

 

 

Για τα επόμενα δύο χρόνια θα ταξιδεύουμε μαζί, συνοδευόμενοι από διαφορετικές ιστορίες. Μία από αυτές θα περιγράφει το ταξίδι της Ayana από ένα αφρικανικό χωριό στην πρώτη της επιχειρηματική πρωτοβουλία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Καλές και κακές εμπειρίες, δυσκολίες και χαρούμενες στιγμές, αμφιβολίες και ανάπτυξη δεσμών εμπιστοσύνης, όλα μαζί θα αποτελέσουν μέρη του ταξιδιού της.

 

Είστε ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε στην πρόταση μας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την παροχή υποστήριξης στα πρώτα βήματα ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων για τους μετανάστες επιχειρηματίες.