Περιγραφή συνεργάτη

 

Η «IFALLIntegration För Alla» ιδρύθηκε το 2013 στο  Örkelljunga, που βρίσκεται στη νότια  Σουηδία, και διαθέτει παραρτήματα στο Ängelholm και στο Klippan. Διαθέτει 25 ενεργούς εθελοντές και προσωπικό 6 ατόμων. Διοργανώνει 15 εβδομαδιαίες δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση μειονεκτούντων ατόμων/ομάδων που διαβιού στο νότιο τμήμα της Σουηδίας

 Ο κύριος σκοπός της οργάνωσης είναι η προώθηση της πολιτισμικής ενσωμάτωσης και η αντιμετώπιση της βίας μεταξύ ατόμων προερχόμενων από διαφορετικές κουλτούρες στη Σουηδία και σε άλλες χώρες. Η IFALL δεν εργάζεται μόνο για την κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων/μειονοτήτων/μεταναστών αλλά και για την πολιτισμική τους ενσωμάτωση σε διαφορετικά επίπεδα.

         Ο οργανισμός εκπληρώνει τους στόχους του μέσω:

  • Της υποστήριξης της αυτοβοήθειας του ατόμου έτσι ώστε να κατανοήσει την κουλτούρα του και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του.
  • Της εξασφάλισης πολυπολιτισμικών χώρων συνάντησης όπου η ανταλλαγή εμπειριών, αξιών και πολιτισμών προάγει την ποιότητα ζωής του ατόμου.
  • Της οικοδόμησης κοινωνικού δικτύου μεταξύ ατόμων από διαφορετικές κουλτούρες.
  • Της ενίσχυσης της αίσθησης της κοινωνικής ευθύνης των ατόμων.
  • Της ανάπτυξης και εφαρμογής αποτελεσματικών και δημιουργικών προσεγγίσεων/μεθόδων ενσωμάτωσης, σε επίσημο και ανεπίσημο επίπεδο.
  • Της διάδοσης πληροφοριών προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση της έννοιας του πολιτισμού και των διαφορετικών πολιτισμών.

 

 

Η EURO-NET (Ιταλία) είναι ένας οργανισμός που, ως ένα Europe Direct Center, είναι ένα επίσημα επιλεγμένο κέντρο πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχει βραβευθεί πολλές φορές για τις δράσεις και την αποτελεσματικότητα της. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 340 ευρωπαϊκά προγράμματα (68 μόνο στο πρόγραμμα Erasmus Plus). Στο έργο θα είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις δραστηριότητες διάδοσης χάρη στον μεγάλο αριθμό διεθνών δικτύων (57) που διατηρεί η οργάνωση. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, η οργάνωση αναπτύσσει ποικίλες δραστηριότητες για την ένταξή τους στην περιοχή, προσφέροντας μαθήματα γλωσσών και ένα γραφείο όπου μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες μαζί με εργαλεία (βίντεο ή / και δημοσιεύσεις) για να τους βοηθήσουν κατά την άφιξή τους σε άλλη χώρα. Η οργάνωση διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και τις δραστηριότητες Δια Βίου Μάθησης, έχοντας υλοποιήσει και αναπτύξει πάνω από 300 διαφορετικά είδη μαθημάτων σε πολλούς τομείς (γλώσσες, πληροφορική, Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, αυτοεκτίμηση, οικογενειακή υποστήριξη, γραφικά βίντεο, κινούμενα σχέδια, νεοσύστατες επιχειρήσεις κ.λπ.) και στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης.

 

 

Η «PREDICT CSD CONSULTING» (Ρουμανία) οποία ιδρύθηκε το 2006 και ειδικεύεται στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και παροχής συμβουλών σε διάφορους τομείς, όπως την ανάπτυξη νεοσύστατων επιχειρήσεων, δημιουργία νέων δομών, την κοινωνική οικονομία, την αποτύπωση επιχειρηματικών σχεδίων, το εσωτερικό και εξαγωγικό μάρκετινγκ, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.α. Διαθέτει εκτενή γνώση στη δημιουργία εκπαιδευτικών μαθημάτων, στη διαχείριση καινοτόμων διαδικτυακών μαθημάτων και εργαλείων απασχόλησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα.

 

 Το «DANUBE UNIVERSITY KREMS» (Αυστρία) είναι ένα από τα πρωτοπόρα ιδρύματα στην Ευρώπη στον τομέα της πανεπιστημιακής προηγμένης εκπαίδευσης και ένα εξειδικευμένο ίδρυμα στον τομέα της διά βίου μάθησης. Στην διδασκαλία και στην έρευνα, το Πανεπιστήμιο επικεντρώνεται στις κοινωνικές, οργανωτικές και τεχνικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και αναπτύσσει συνεχώς καινοτόμα μαθήματα προσανατολισμένα στην αγορά και στους πελάτες. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο επικεντρώνεται στους τομείς της διεπιστημονικής διασύνδεσης και σε ειδικούς τομείς με μελλοντικό προσανατολισμό: προσφέρει μαθήματα στους τομείς της διοίκησης, της εκπαίδευσης, των νέων μέσων, των κοινωνικών επιστημών κ.α.. Όλα τα μαθήματα στο Danube University του Krems χαρακτηρίζονται από τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα, την επιστημονική, πρακτική προσέγγιση και τη χρήση πρωτότυπων μεθόδων διδασκαλίας και μεθόδων μάθησης. Επίσης, συμμετέχει σε διάφορα έργα στον τομέα της ενσωμάτωσης των προσφύγων και των μεταναστών.

 

 

  

 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AUTH – Ελλάδα) συμμετέχει στο έργο μέσω του  «Εργαστηρίου της Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας» του  Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Το  «Εργαστήριο της Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας» ιδρύθηκε το 2012. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προώθηση νέων προσεγγίσεων για την πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων. Επιπροσθέτως, υποστηρίζει διδακτικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδό. Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας διεξάγονται έρευνες στους τομείς της Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας, της Ευρωπαϊκής Δημοσιογραφίας, της ανάλυσης και επίλυσης Συγκρούσεων, της Διεθνούς Δημοσιογραφίας, των Ειδησεογραφικών Οργανισμών κ.α.. Είναι το μοναδικό Εργαστήριο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για Κέντρο Αριστείας, γεγονός που προκύπτει από την απονομή της Έδρας Jean Monet για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τη χρηματοδότηση έρευνας από τη Google. Κάθε χρόνο διοργανώνει τη Διεθνή Θερινή Ακαδημία Μέσων Ενημέρωσης, η οποία αποτελεί μια σημαντική θερινή συνάντηση για φοιτητές και επαγγελματίες από όλον τον κόσμο.

 

 

H «CO.RI.SS» (Ιταλία) αποτελεί ένα συνεργατικό εγχείρημα που παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες, φιλοξενία και εκπαιδευτικά προγράμματα σε πρόσφυγες και μετανάστες. Η εξειδίκευση που διαθέτει στη διαχείριση έργων ξεκίνησε από το έργο 2014 Villa Caruso, ένα κέντρο υποδοχής για μετανάστες, μέρος του SPRAR (The Protection System for Asylum Seekers and Refugees).