Συναντήσεις

Έχουμε σχεδιάσει 6 διεθνικές συναντήσεις οι οποίες θα διενεργούνται σχεδόν κάθε 4 μήνες κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

1) Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Örkelljunga της Σουηδίας και θα διοργανωθεί από το IFALL (Νοέμβριος 2017).

2) Η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Potenza της Ιταλίας και θα διοργανωθεί από τη EURO-NET (Φεβρουάριος 2018).

3) Η τρίτη και ενδιάμεση συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) και θα διοργανωθεί από το ΑΠΘ (Ιούνιος 2018).

4) Η τέταρτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Krems της Αυστρίας και θα διοργανωθεί από το DUK (Δεκέμβριος 2018).

5) Η πέμπτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Arad της Ρουμανίας, και θα διοργανωθεί από το SC PREDICT (Απρίλιος 2019).

6) Η έκτη και τελευταία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Tiriolo της Ιταλίας και θα διοργανωθεί από τη CORISS (Αύγουστος 2019).

 

Η εναρκτήρια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Örkelljunga της Σουηδίας και θα διοργανωθεί από το IFALL (Νοέμβριος 2017).

 

 

 Η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Potenza της Ιταλίας και θα διοργανωθεί από τη EURO-NET (Φεβρουάριος 2018).