Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 

 

  • Γραφείο επικοινωνίας
  • Τμήμα εγγράφων (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.)

 

Δελτία Τύπου

Ενημερωτικά δελτία

Βίντεο

Φυλλάδια